Section 4

Perkhidmatan Kami1 1

BADAL/UPAH HAJI

Berpengalaman dalam urusan Badal Haji sejak 2013


2 2

BADAL/UPAH UMRAH

Berpengalaman luas dalam bidang urusan BADAL UMRAH


3 3

KORBAN & AQIQAH

Berpengalaman luas dalam bidang urusan Korban & Aqiqah di Makkah


4 4

PANEL PERAWAT ISLAM

Mempunyai Panel Perawat ikhtiar perubatan islam